Antalya Büyükşehir Belediyesi . Nazım Plan Büro Başkanlığı

Nazım Plan Büro Başkanlığı

 

Kepez-Santral Mahalleleri yeniden yerleşim planı evraklarınızın kayıtlı olup olmadığını sorgulamak için

 

Tıklayınız »

icon

Nazım Plan Büro Başkanlığı

 

Kepez-Santral Mahalleleri yeniden yerleşim planı evraklarınızın kayıtlı olup olmadığını sorgulamak için

 

Tıklayınız »

icon

Nazım Plan Büro Başkanlığı

 

Kepez-Santral Mahalleleri yeniden yerleşim planı evraklarınızın kayıtlı olup olmadığını sorgulamak için

 

Tıklayınız »

icon

Nazım Plan Büro Başkanlığı

 

Kepez-Santral Mahalleleri yeniden yerleşim planı evraklarınızın kayıtlı olup olmadığını sorgulamak için

 

icon
picture

Kepez-Santral Mahalleleri
Yeniden Yerleşim Projeleri

Kepez-Santral Mahalleleri
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez altı bölgesindeki Kepez ve Santral mahallelerinde bugüne kadar birikmiş yerleşme, planlama ve mülkiyet sorunlarını çözebilmek için mahalle sakinlerinin de katılımıyla yaşam ve mekan kalitesi yüksek bir yeni yerleşim oluşturmayı amaçlamaktadır.

Devamı için »

Kepez Santral Planı »

Parselasyon Planı »

picture

1/25.000 Ölçekli Nazım İmar
Planı Revizyonu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9. maddesi uyarınca
Belediyemiz Nazım Plan Büro Başkanlığınca hazırlanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bütünü 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanmıştır.

picture

1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı Revizyonu

Antalya, bölgesel ve kentsel anlamda yüklendiği fonksiyonlarla beraber son 25 yıllık süreç içerisinde Turizmi Teşvik Yasasının yürürlüğe girmesiyle Turizm Politikalarının uygulandığı ana bölge olması; kentin bu sektörde hızla uzmanlaşmış, bu uzmanlaşmanın getirisi olarak Dünyayla bütünleşmiş ve çağdaş dünyaya hızlaentegre olma eğiliminde olan uluslar arası bir metropoliten merkez özelliğine doğru hızla yol almaktadır.

Belgenin Tamamına Erişmek için tıklayınız...

1/50000 Ölçekli Plan Paftalarına Erişmek için tıklayınız...