Nazım Plan Büro Başkanlığı . Kepezaltı ve Santral Mahalleleri

Yeni Yerleşim Projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez altı bölgesindeki Kepez ve Santral mahallelerinde bugüne kadar birikmiş yerleşme, planlama ve mülkiyet sorunlarını çözebilmek için mahalle sakinlerinin de katılımıyla yaşam ve mekan kalitesi yüksek bir yeni yerleşim oluşturmayı amaçlamaktadır

Ülkemizde kentsel dönüşüm adı altında uygulanan örneklerde genellikle mahalle sakinleri planlama ve uygulama aşamalarında dışlanmakta, uygulamalar sonucunda estetik unsurlardan yoksun beton bloklarla dolu çevreler yaratılmakta ve hak sahipleri mağdur edilmektedir.

picture

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepezaltı bölgesi mahalleleri sakinlerinin, muhtarlıkların, sivil toplum kuruluşlarının ve Kent Konseyinin de katılımıyla planlama, projelendirme ve uygulama yapmak için çalışmaları başlatmıştır.

Yeni yerleşim modelinin geliştirilmesinde mevcut durumun rehabilitasyonu ve yeni mekansal kurgu karşılaştırılmalı olarak fizibilite çalışmalarında derinlemesine analiz edilmiş ve “yeni yerleşim” senaryosunun uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.

Raporun sonuç değerlendirmeleri planlama, kentsel tasarım, projelendirme aşaması için tasarımcılara girdiler sağlamaktadır. Bu rapor kapsamında planlama ve uygulama süreci için tabandan Kent Konseyi’ne kadar örgütlenecek kademeli bir katılım modeli hazırlanmıştır.

 

picture

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral mahallelerinin yeniden yapılandırılmasında sosyal belediyecilik uygulamalarıda gerçekleştirilecektir. Hak sahiplerinin yaşam ve mekan
kalitesi yüksek bir çevrede yaşamaları sağlanırken dar gelirli ve yoksullara kiralık sosyal konutların yapılması da öngörülmektedir.

3 Boyutlu Çizimlere Erişmek için tıklayınız...

 

 

Bölge Temsilcisi Seçimi

picture

“Kepez - Santral mahalleleri Yeniden Yerleşim projesi Proje Yürütme Kurulu, Yeniden Yerleşim Komitesi, Mahalle Temsilcileri ve Bölge Temsilcileri listesi...”

Erişmek için tıklayınız...

Beklenti Çalıştayı

picture

“Kepezaltı ve Santral Mahallelerinin Tapu ve İmar sorunlarını çözmek için, yaklaşık 250 mahallelinin katılımıyla düzenlenen ‘Beklenti Toplantısı’nda, mahalle sakinlerinin sorunları, istekleri ve Belediye’den beklentileri ortaya konmuştur...”

Erişmek için tıklayınız...

Plan Çalıştayı

picture

“Kepez ve Santral Mahalleleri sakinlerinin ‘plan‘ alternatifine ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla yaklaşık 200 mahallelinin katılımıyla ‘Plan Çalıştayı’ düzenlenmiştir.”

Plan Çalıştayına Erişmek için...